TRANGON

Thương hiệu Trà Ngon chuyên cung cấp các sản phẩm trà thượng hạng, nhập khẩu chính hãng uy tín như trà Sơn Tuyết, Thiết Quan Âm, Sencha...

Trà Ngon mang đến nhiều sản phẩm trà hảo hạng trong nước như Trà Quan Âm, Trà Ô Long, Trà Sơn Tuyết... đồng thời nhập khẩu các sản phẩm trà cao cấp nổi danh như Trà Matcha Jobetsugi, Trà Matcha Senjunomukashi, Trà Matcha Unjonotomo... đáp ứng nhu cầu đa dạng trên thị trường.

Thương hiệu khác

SKU: 122 Trà Matcha Hữu cơ (0)
                    
Liên hệ
SKU: 123 Trà Matcha Jobetsugi (0)
                    
Liên hệ
SKU: 124 Trà Matcha Senjunomukashi (0)
                    
Liên hệ
SKU: 125 Trà Matcha Unjonotomo (0)
                    
Liên hệ
SKU: 126 Trà Matcha đào trắng (0)
                    
Liên hệ
SKU: 127 Trà Ô Long (0)
                    
Liên hệ
SKU: 128 Trà Quan Âm (0)
                    
Liên hệ
SKU: 129 Trà nhài (0)
                    
Liên hệ
SKU: 130 Trà Thái Nguyên (0)
                    
Liên hệ
SKU: 131 Trà Sơn Tuyết (0)
                    
Liên hệ
SKU: 132 Trà Sencha (0)
                    
Liên hệ

Sản Phẩm Phổ Biến