Fuji Sakura

Fuji Sakura - Thương hiệu liên doanh Việt - Nhật với dòng sản phẩm gạo Nhật, gạo Việt cao cấp để xuất khẩu thị trường nước ngoài

Fuji Sakura - Thương hiệu liên doanh Việt - Nhật với dòng sản phẩm gạo Nhật, gạo Việt cao cấp để xuất khẩu thị trường nước ngoài

Thương hiệu khác

SKU: 635 Gạo Nhật Fuji Sakura (0)
                    
Liên hệ

Sản Phẩm Phổ Biến