DIVELLA

DIVELLA là doanh nghiệp lâu đời trong ngành chế biến mì pasta của Ý, đạt chuẩn ISO 9001:2008 và đạt chứng nhận thân thiện môi trường

DIVELLA là doanh nghiệp lâu đời trong ngành chế biến mì pasta của Ý, đạt chuẩn ISO 9001:2008 và đạt chứng nhận thân thiện môi trường

Thương hiệu khác

Sản Phẩm Phổ Biến