PAMPLIE

PAMPLIE là thương hiệu bơ làm thủ công truyền thống tại Pháp, được sản xuất từ các sữa tiệt trùng khuấy chậm, không chất bảo quản, phẩm màu

PAMPLIE là thương hiệu bơ làm thủ công truyền thống tại Pháp, được sản xuất từ các sữa tiệt trùng khuấy chậm, không chất bảo quản, không phẩm màu

Thương hiệu khác

SKU: 866 Bơ lạt khối PAMPLIE (0)
                    
Liên hệ

Sản Phẩm Phổ Biến