Leroy Fossen

Leroy Fossen là doanh nghiệp thủy sản hàng đầu thế giới, sản xuất, chế biến và phân phối hải sản chất lượng, tốt cho sức khỏe

Leroy Fossen là doanh nghiệp thủy sản hàng đầu thế giới tại Na Uy, sản xuất, chế biến và phân phối hải sản chất lượng, tốt cho sức khỏe

Thương hiệu khác

SKU: 649 Cá hồi xông khói Leroy Fossen (0)
                    
Liên hệ

Sản Phẩm Phổ Biến