DECECCO

DECECCO là công ty Italia sản xuất mì ống khô, bột mì và các sản phẩm thực phẩm khác chất lượng cao bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến

DECECCO là công ty Italia sản xuất mì ống khô, bột mì và các sản phẩm thực phẩm khác chất lượng cao bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến

Thương hiệu khác

SKU: 739 Mì Spaghetti số 11 Dececco (0)
                    
Liên hệ

Sản Phẩm Phổ Biến