YENNE

YENNE là thương hiệu sản xuất thực phẩm về sữa thơm ngon, đạt chuẩn quốc tế, giàu dinh dưỡng với hương vị riêng biệt

YENNE là thương hiệu sản xuất thực phẩm về sữa thơm ngon, đạt chuẩn quốc tế, giàu dinh dưỡng với hương vị riêng biệt

Thương hiệu khác

Sản Phẩm Phổ Biến