MEIJI

MEIJI là công ty thực phẩm và sức khỏe của Nhật tạo nên nhiều sản phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe

MEIJI là công ty thực phẩm và sức khỏe của Nhật tạo nên nhiều sản phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe

Thương hiệu khác

SKU: 1033 Sữa tươi thanh trùng cao cấp 4,3% MEIJI (0)
                    
Liên hệ

Sản Phẩm Phổ Biến