Kanesu

Kanesu là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mì khô tại Nhật Bản mang đến những sản phẩm thơm ngon, đạt chứng nhận quốc tế.

Kanesu là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mì khô tại Nhật Bản mang đến những sản phẩm thơm ngon, đạt chứng nhận quốc tế.

Thương hiệu khác

SKU: 786 Mì Trà Xanh Cha Soba Kanesu (0)
                    
Liên hệ

Sản Phẩm Phổ Biến