Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Website này được vận hành bởi Công ty TNHH Unikery (Sau đây gọi chung là “chúng tôi” hay UniMall). Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo quy định về bảo mật thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam

1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

• Khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ email của bạn.

• Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ thu phí của chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, thông tin liên lạc và thông tin vận chuyển và thanh toán để xử lý đơn hàng của bạn.

• Để cung cấp phản hồi khi bạn liên hệ với Dịch vụ khách hàng, chúng tôi có thể cần thông tin để xác minh danh tính của bạn và sản phẩm mà bạn đang tìm hiểu.

• Khi bạn liên lạc với nhân viên Dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc nhân viên Dịch vụ khác, thông tin liên lạc của bạn sẽ được truyền qua hệ thống của chúng tôi.

2. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

• Giúp bạn hoặc thiết bị của bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi.

• Cung cấp Dịch vụ hoặc sản phẩm bạn yêu cầu.

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và UniMall

• Cung cấp các chương trình và ưu đãi khuyến mãi bằng cách liên lạc tiếp thị trực tiếp, chỉ khi bạn đã đồng ý với chúng tôi.

• Yêu cầu bạn cho ý kiến của mình về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng, với sự đồng ý riêng của bạn nếu cần

• Hỗ trợ khách hàng khi có khiếu nại, ý kiến một cách nhanh nhất.

• Tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý.

3. CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN VỚI AI?

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn trong nội bộ doanh nghiệp của mình, nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp thêm Dịch vụ hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của bạn.

• Các bên khác khi do pháp luật quy định hoặc cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi: Ví dụ, có thể cần thiết phải tiết lộ thông tin của bạn theo luật, quy trình pháp lý hoặc án lệnh của tòa án từ các cơ quan chính phủ. Họ cũng có thể tìm kiếm thông tin của bạn từ chúng tôi cho các mục đích thực thi pháp luật, an ninh quốc gia  hoặc các vấn đề khác có liên quan đến an ninh công cộng.

• Các bên khác được bạn đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của bạn: Ngoài nội dung công khai được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý riêng hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

4. CHÚNG TÔI BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi rất coi trọng công tác bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật để bảo mật thông tin chúng tôi thu thập được. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn nhưng không có trang web, truyền tải Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn bảo mật cả.

Thời gian lưu giữ và bảo mật thông tin

Thông tin Thành viên sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của UniMall cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

5. QUYỀN CỦA BẠN LÀ GÌ?

Thông tin cá nhân của bạn thuộc về bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết về những gì chúng tôi đã thu thập và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa nó hoặc sửa bất kỳ điểm không chính xác nào. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế việc xử lý, chia sẻ hoặc truyền thông tin cá nhân của bạn, cũng như cung cấp cho bạn thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập để bạn có thể sử dụng nó cho mục đích riêng của mình. Tuy nhiên, việc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn cũng có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ không xóa dữ liệu mà chúng tôi phải giữ lại theo quy định của pháp luật.

Để đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền của bạn hoặc nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

6. SỬ DỤNG COOKIE

UniMall cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của UniMall... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp UniMall hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

7. LIÊN HỆ, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hoặc bạn muốn có quyền truy cập và / hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình hoặc khiếu nại về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi :

+ Gọi đến số Hotline của Unimall: 0356 105 899

+ Gửi email đến địa chỉ: hotro@Unimall.vn