Trang chủ Tin học văn phòng 85 CHUYÊN ĐỀ EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
85 CHUYÊN ĐỀ EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
Special Price 0,398tr Regular Price 0,700tr
Tới giỏ hàng
Giảm 60.000đ khi thanh toán online
Miễn phí giao hàng
Hoàn học phí theo chính sách 30 ngày
Không giới hạn thời gian học
Lợi ích từ khoá học

Nếu tiếng anh với 3000 từ, bạn có thể tự tin giao tiếp thì với Excel, với 85 thao tác trong khóa học này, bạn có thể hoàn làm chủ và xử lý được hầu hết các vấn đề liên quan đến Excel. Nội dung khóa học bao gồm: Cách làm việc với bảng tính Excel, Định dạng trong Excel, Xử lý dữ liệu trong Excel, Cách sử dụng hàm số đếm, hàm xử lý chuỗi, hàm tham chiếu, Ngày tháng và in ấn trong Excel, Kiến thức về Excel nâng cao,...

Phù hợp với

Nếu tiếng anh với 3000 từ, bạn có thể tự tin giao tiếp thì với Excel, với 85 thao tác trong khóa học này, bạn có thể hoàn làm chủ và xử lý được hầu hết các vấn đề liên quan đến Excel. Nội dung khóa học bao gồm: Cách làm việc với bảng tính Excel, Định dạng trong Excel, Xử lý dữ liệu trong Excel, Cách sử dụng hàm số đếm, hàm xử lý chuỗi, hàm tham chiếu, Ngày tháng và in ấn trong Excel, Kiến thức về Excel nâng cao,...

Mô tả tổng quát

Nếu tiếng anh với 3000 từ, bạn có thể tự tin giao tiếp thì với Excel, với 85 thao tác trong khóa học này, bạn có thể hoàn làm chủ và xử lý được hầu hết các vấn đề liên quan đến Excel. Nội dung khóa học bao gồm: Cách làm việc với bảng tính Excel, Định dạng trong Excel, Xử lý dữ liệu trong Excel, Cách sử dụng hàm số đếm, hàm xử lý chuỗi, hàm tham chiếu, Ngày tháng và in ấn trong Excel, Kiến thức về Excel nâng cao,...

Yêu cầu khoá học

Nếu tiếng anh với 3000 từ, bạn có thể tự tin giao tiếp thì với Excel, với 85 thao tác trong khóa học này, bạn có thể hoàn làm chủ và xử lý được hầu hết các vấn đề liên quan đến Excel. Nội dung khóa học bao gồm: Cách làm việc với bảng tính Excel, Định dạng trong Excel, Xử lý dữ liệu trong Excel, Cách sử dụng hàm số đếm, hàm xử lý chuỗi, hàm tham chiếu, Ngày tháng và in ấn trong Excel, Kiến thức về Excel nâng cao,...

Giáo trình
Thể loại: Tin học văn phòng
Số bài: 88
Thời lượng 15:38:50
CHƯƠNG 1: LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH EXCEL
12 Bài
CHƯƠNG 2: ĐỊNH DẠNG TRONG EXCEL (FORMATTING)
11 Bài
CHƯƠNG 3: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG EXCEL
8 Bài
CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU SỬ DỤNG CÔNG THỨC(FORMULA) TRONG EXCEL
9 Bài
CHƯƠNG 5: LÀM VIỆC VỚI NGÀY THÁNG TRONG EXCEL
4 Bài
CHƯƠNG 6: CÁC HÀM SỐ ĐẾM (SUM, COUNT,...)
9 Bài
CHƯƠNG 7: CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI TRONG EXCEL (LEFT, FIND, RIGHT, LEN, TRIM)
6 Bài
CHƯƠNG 8: CÁC HÀM THAM CHIẾU TRONG EXCEL
11 Bài
CHƯƠNG 9: IN ẤN TRONG EXCEL
2 Bài
CHƯƠNG 10: EXCEL NÂNG CAO 13 BÀI
16 Bài
Giảng viên
Giảng viên
Đinh Hồng Lĩnh
5 (1528)
12
KHOÁ HỌC
1692
HỌC VIÊN
Tiểu sử
Học vấn: Thủ khoa Viện Toán Ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Kinh nghiệm:
- Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa học về IT, tin học văn phòng, tin học cơ bản tại Bkindex.
- Có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sư phạm và đào tạo trên môi trường trực tuyến E-learning.
- Có hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ thông tin, phát triển phần mềm hệ thống.
- Có hơn 7 năm kinh nghiệm áp dụng Tin học văn phòng trong công việc, cải tiến quy trình.
- Giảng viên khóa học "85 chuyên đề Excel từ cơ bản đến nâng cao", đã có hàng chục ngàn học viên theo học.